سیستم اصالت کالا

عرض ادب و احترام خدمت فعالان حوزه کشاورزی
هزینه های سرسام آور تولید محصولات کشاورزی و عدم اطمینان از سود دهی فعالیت هااز یک سو و وجود بذر و سم و سایر نهاده های تقلبی در بازار از سوی دیگرباعث اظطراب و نگرانی فعالان این حوزه می باشد.
ما در تلاش هستیم تا با ارایه راهکاری امن خیال شما عزیزان را از اصالت بذرهای اگریپا راحت نماییم و امید آن داریم تا بقیه شرکت های فعال در این حوزه نیز وارد این عرصه گردند.